Reklamacje

Reklamacja jakościowa:

  1. Podstawą wniesienia reklamacji jest stwierdzenia wad fabrycznych folii,  nie wynikających z niewłaściwego użytkowania folii lub/ i przechowywania.
  2. Podstawą rozpatrzenia  reklamacji będzie tuleja tekturowa/plastikowa na której nawinięta jest folia Silowrap, oryginalne opakowanie kartonowe oraz paragon lub dokument zakupu folii.
  3. Wypełnienie protokołu reklamacyjnego  (dostępnego na stronie) i przesłanie go na maila obsługującego handlowca, przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.
  4. Klient zostanie powiadomiony  o wyniku rozpatrzenia  reklamacji (pozytywnie lub negatywnie). Informacja zostanie odesłana na adres mailowy lub adres korespondencyjny podany w protokole reklamacyjnym.

 

Uszkodzenie folii w transporcie:

  1. W przypadku widocznego uszkodzenia lub częściowej utraty towaru lub/i  uszkodzenia opakowania lub taśmy zabezpieczającej zawartość przesyłki musi zostać sprawdzona pod względem ilościowym i/ lub jakościowym  w obecności  przewoźnika.
  2. Zastrzeżenie co do ilości lub uszkodzeń towaru należy odnotować na dokumentach przewozowych w chwili doręczenia przesyłki oraz sporządzić protokół szkodowy w obecności kierowcy dostarczającego przesyłkę według wzorca obowiązującego u danego przewoźnika.
  3. Protokół szkodowy musi być podpisany przez Odbiorcę oraz przedstawiciela przewoźnika doręczającego przesyłkę.
  4. Przyjęcie przesyłki przez Odbiorcę bez zastrzeżeń pomimo widocznych uszkodzeń powoduje wygaśnięcie wszelkich roszczeń odszkodowawczych z tytułu ubytku lub uszkodzenia przesyłki.
  5. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest  dostarczenie zgłoszenia reklamacyjnego  oraz protokołu szkody, wypełnionego przy kierowcy  w ciągu 2 dni od daty dostawy na adres mailowy obsługującego handlowca.

Pobierz protokół reklamacyjny:

Protokół reklamacyjny