Wskazówki i porady

Wskazówki producenta dotyczące przygotowania najlepszej sianokiszonki.

Baloty są jedną z najpopularniejszych metod kiszenia pasz. Jej główną zaletą jest wygodny sposoby skarmiania już gotowej paszy, a także praktyczny proces przygotowania.
Wielu rolników popełnia jednak błędy w procesie owijania balotów folią do sianokiszonek. Często nawet drobne błędy, na etapie przygotowania i składowania folii, skutkują uszkodzeniem pokrycia balotów, a co za tym idzie pleśnieniem kiszonki, co przekłada się na wymierne straty finansowe w gospodarstwie.
Poniższe wskazówki dają możliwość uniknięcia podstawowych błędów w przygotowaniu sianokiszonki.

Przygotowanie trawy:

 1. Skoś trawę w momencie rozpoczęcia kwitnienia, min. 10 cm nad gruntem, najlepiej w godzinach południowych lub/ i popołudniowych. (rys 1.)
  silowrap_pictogramy_0013_c7
 2. Wstępnie podsusz trawę. Idealna zawartość suchej masy w sianokiszonce powinien wynosić od 40-50%, co uzyskuje się po ok. 24-36h suszenia przy dobrych warunkach pogodowych.
 3. Właściwie uformuj pokos, tak by warstwy były równomierne i miały jednakową gęstość- wskazany przekrój prostokątny.
 4. Istotny jest też czas samego procesu owijania. Balot powinien być owinięty folią w przeciągu 2 godzin od jego uformowania.

Formowanie beli

 1. Rozdrobnienie roślin ułatwia uformowanie, jak najbardziej zbitej beli o prawidłowym kształcie. (rys 2.) Tylko właściwie uformowane bele mogą być przechowywać w 3 warstwach.
  silowrap_pictogramy_0007_c1
 2. Po sprasowaniu beli, do jej owijania, nie należy używać materiałów, które mogłyby uszkodzić folię np. drutu, sznurka do snopowiązałek.

Owijanie:

 1. Przed rozpoczęciem owijania, zapoznaj się z instrukcją obsługi posiadanej owijarki i ściśle przestrzegaj zaleceń producenta, dotyczących jej ustawień i konserwacji.
 2. Bele należy owijać z odpowiednim, kontrolowanym naciągiem wstępnym, tak aby środek folii znajdował się na wysokości środka beli. (rys 3)
  silowrap_pictogramy_0010_c4
 3. Rolka foli, powinna być umieszczona swoją zewnętrzną stroną do owijanych balotów
 4. Naciąg wstępny folii przy owijaniu powinien być w granicach 55-80%. (rys. 4). Folia w ten sposób rozciągnięta szczelnie obkurcza się na beli, a jej warstwy przyklejają się do siebie.
  silowrap_pictogramy_0009_c3
 5. Folia powinna być naciągnięta tak aby jej szerokość zmniejszyła się o około 20%, odpowiednio folia o szerokości 500 mm powinna mieć ok. 400 mm, a 750mm ok. 600mm.
 6. Belę należy owinąć folią w systemie (2 + 2), czyli czterokrotnie. Każda kolejna warstwa folii, powinna zachodzić od 40-50 % szerokości na poprzednie warstwy foli (rys. 5)
  silowrap_pictogramy_0008_c2
 7. Należy dobrać właściwą ilość obrotów beli na maszynie, w celu jej kompletnego owinięcia.Przy wyliczeniach liczy obrotów, można skorzystać z wzoru:

  przy systemie 2+2: ilość warstw folii na beli X, podstawić do wzoru (X+1)x2;

  przy systemie 3+3: ilość warstw folii na beli X, podstawić do wzoru (X+1)x3.

 8. Gdy zielonka jest mocno podsuszona, zawiera dużą ilość twardych włókien, lub bele są źle uformowane, zaleca się zwiększyć ilość obrotów, dającą 6-8 warstw folii.
 9. Kontroluj naciąg folii przez pomiar jej szerokości w trakcie owijania.
 10. Należy unikać owijania beli podczas deszczu, gdyż może to mieć wpływ na jakość klejenia warstw folii.

Przechowywanie i przygotowanie folii:

 1. Folia Silowrap musi być przechowywana w oryginalnym kartonie, w suchym, zacienionym miejscu, (rys. 6) w pozycji stojącej.
  silowrap_pictogramy_0012_c6
 2. Miejsce przechowywania nie musi być zabezpieczone przed mrozem.
 3. Dla uzyskania maksymalnej siły klejenia zaleca się aklimatyzację folii, czyli umieszczenie jej w ciepłym pomieszczeniu (20-30°C) na 24 godziny przed użyciem.
 4. Rolki folii należy trzymać z daleka od środków chemicznych (rys 7).
 5. Z rozpakowaną rolką należy obchodzić się ostrożnie, nie rzucać, nie przetaczać!
 6. Folia Silowrap może być użyta w ciągu 24 miesięcy od daty produkcji, po tym okresie jej parametry słabną, dotyczy siły kleju i filtra UV.

Składowanie owiniętych beli:

 1. Powierzchnia gdzie upadają i gdzie będą składowane bele powinna być równa, sucha i oczyszczona z przedmiotów, które mogłyby uszkodzić powierzchnię folii.
 2. Bel nie należy składować na paletach oraz unikać manipulacji belami po owinięciu.
 3. Świeżo nawinięty balot najlepiej od razu przetransportować na miejsce stałego składowania, gdyż elastyczność świeżo rozciągniętej folii maleje z czasem. Każdorazowe przewożenie powoduje ryzyko uszkodzenia mechanicznego.
 4. Okrągłe bele mogą być przechowywane pionowe lub poziomo, zaleca się przechowywanie pionowo, gdyż na denku beli znajduje się najwięcej warstw folii.
 5. Układaj maksymalnie 3 warstwy bel jedna na drugą.
 6. Podczas składowania folii zabezpiecz ją przed zwierzętami gospodarskimi, ptactwem i gryzoniami (rys 7).
  silowrap_pictogramy_0011_c5
 7. Nie powinno przechowywać się owiniętych bel dłużej niż 12 miesięcy.

Instrukcja do sianokiszonki dostępna poniżej:

instrukcja_screen